×

НАШИТЕ ЛОДКИ

Sailing Catamaran
Пристанище
Марина Алимос
Атина
Дължина
18.3 м
Каюти
5
Легла
10
Sailing Catamaran
Пристанище
Марина Алимос
Атина
Дължина
17,07м
Каюти
5
Легла
10+1
Sailing Catamaran
Пристанище
Марина Алимос
Атина
Дължина
13.94
Каюти
5+1
Легла
11
Sailing Catamaran
Пристанище
Марина Алимос
Атина
Дължина
12,80м
Каюти
4+2
Легла
8/10
Sailing Catamaran
Пристанище
Марина Алимос
Атина
Дължина
12,80м
Каюти
4+2
Легла
8+2+2